jim-logo_CMYK

Het ontstaan van JIMwerkt...

Al in 2012 ontstonden de eerste contouren van de JIMaanpak. Levi van Dam had het idee dat er een manier moest zijn waarbij jongeren beter geholpen konden worden. Wat als we de jongeren vragen wie zij vertrouwen uit hun omgeving? Wie mag samen met jou meedenken met de hulpverlening? Zijn er mensen naast jouw ouders belangrijk voor jou? Dit zijn de basiselementen geworden van de JIMaanpak.

In de doorontwikkeling van dit gedachtegoed zijn vier InVerbindingsteams opgericht. 

Waar de nadruk in de eerste drie jaar lag op intersectoriaal samenwerken om uithuisplaatsingen te voorkomen, heeft het JIMwerk zich vanaf 2015 steeds breder ontwikkeld. Vanuit de overtuiging dat een JIM goed kan zijn voor iedere jongere, zorgde Levi er samen met Suzanne de Ruig voor dat in 2016 stichting JIM werd opgericht om het gedachtegoed verder te verspreiden. Steeds meer professionals, vrijwilligers, JIMs, jongeren en ouders sloten zich aan bij dit gedachtegoed: kinderen, maar eigenlijk alle mensen hebben wortels nodig om te groeien. Wortels houden je op je plaats en voeden je. 

 

Vandaag de dag

Tegenwoordig hebben (gelukkig) heel wat jongeren in Nederland een JIM! Ondertussen werkt al meer dan de helft van alle gemeenten met de JIMaanpak en zijn al duizenden professionals getraind. We vinden het mooi om te zien hoe breed de JIMaanpak in zo’n relatief korte tijd omarmt wordt in zorg- en onderwijsland.

Ons kantoor is gevestigd in het mooie Amersfoort waar we met een klein maar gezellig team van 8 vaste medewerkers werken. Gelukkig hebben we vanaf het begin af aan ook vele fantastische vrijwilligers die ons meehelpen om het gedachtegoed van JIM verder te ontwikkelen en verspreiden.

Onze mensen

Elise van 't Loo

Directeur/Bestuurder
elise@jimwerkt.nl

Elise heeft een drive voor het veranderen en verbeteren van de doelen van complexe organisaties. Daarnaast heeft zij veel ervaring in bestuurlijke, sensitieve omgevingen, zowel in de zorg als op educatief vlak. Met haar scherpe antenne en heldere communicatie werkt zij vanuit verbinding. Van ‘t Loo is innovatief, een netwerker en daadkrachtig.

Suzanne de Ruig

Oprichter
suzanne@jimwerkt.nl

Suzanne is systeemtherapeut en auteur van ‘Circulaire zorg’ (het tweede JIMboek). Daarnaast doet ze promotieonderzoek naar Circulaire zorg in de provincie Gelderland. Wil je de JIMaanpak in je organisatie implementeren? Of ben je benieuwd of er eigenlijk wel draagvlak is? Dan kun je hier goed met haar over sparren.

Foto van Els Bijman

Els Bijman

Trainer, procesbegeleider &
projectleider JIMpact
els@jimwerkt.nl

Els is contextueel therapeut en JIMtrainer. Zij begeleidt de implementatieprocessen binnen organisaties en gemeenten die met JIM aan de gang zijn gegaan. Ook heeft ze een aantal pilots gedaan met JIM in het onderwijs.

Kabin Wery

Kabin Wery

Office manager
kabin@jimwerkt.nl

In zijn loopbaan heeft Kabin altijd mogen kiezen voor een dienstverlenend karakter, binnen de horeca of als office manager. Hij maakt het mensen graag naar de zin. Hij heeft een passie voor het oplossen van problemen en zorgt ervoor dat alle uitdagingen vakkundig worden aangepakt.

Nynke Louwerse

Planner
nynke@jimwerkt.nl

Nynke plant alle JIMtrainingen in voor de diverse organisaties. Heb je een vraag wanneer of waar je training is? Nynke weet het.

Melvin Kruin

Trainer en coach
melvin@jimwerkt.nl

Melvin is psycholoog en als JIMtrainer en coach is hij gedreven om overal een goed antwoord op te vinden. Deze zoektocht doet hij bij voorkeur met de hele groep. Naast professionals trainen, leidt Melvin ook mensen op tot JIMtrainer in hun eigen organisatie of regio.

Marit

Marit Agterhof

Trainer en coach
marit@jimwerkt.nl

Marit was ooit hulpverlener, maar heeft al snel van trainen en coachen haar expertise gemaakt. Ze geeft daarnaast ook (humorvolle) workshops en theaterlezingen en denkt op maat mee met teams over wat nodig is om met JIM aan de slag te kunnen.

rubenköster

Ruben Köster

Operationeel Directeur
ruben@jimwerkt.nl

Ruben heeft veel affiniteit met jongeren en mentale gezondheid. Als mede-eigenaar en oprichter van creatief bureau Public Cinema heeft hij ook veel kennis van het bedrijfsmatig runnen van een organisatie en hoe je een organisatie positioneert. Bij JIMwerkt houdt hij zich bezig met de interne organisatie en de externe strategie en profilering. 

Saad Berkhout

Content Creator
saad@jimwerkt.nl

Saad weet wat het is om als jongere een gezinsvoogd en jeugdhulp te ontvangen. Daarnaast heeft hij ook een JIM gehad en er zelfs een mogen zijn. Tijdens JIMtrainingen kun je hem tegenkomen en deelt hij zijn visie en verhaal. Daarnaast zorgt hij ervoor dat meer jongeren opgeleid kunnen worden tot trainingsacteur. 
Ank Koershuis

Ank Koershuis

Procesbegeleider
ank@jimwerkt.nl

Ank is gedragswetenschapper en heeft jarenlange ervaring als sectormanager en projectleider in de jeugdzorg. Zij is voor JIMwerkt procesbegeleider en strategisch adviseur bij implementatie- en borgingsprocessen. Haar aandachtsveld betreft de circulaire samenwerking tussen gemeenten, lokale teams, zorgaanbieders en de veiligheidsketen.

Jolanda van Beynum

JIM

Jolanda is JIM van haar nichtje. Naast haar verhaal te vertellen in trainingen (ook in het Engels), heeft ze er in het nieuwste JIMboek ook een heel hoofdstuk over geschreven: JIM door de ogen van een JIM.

Perry Koorndijk

JIM

Perry scheelt maar vier jaar met zijn jongere. Zelf zegt hij: ”We verschillen zo veel van elkaar, dat maakt het zo leuk.’ Perry is er gewoon voor zijn jongere, maar als je zijn verhaal beluistert in de training, weet je dat hij veel meer doet dan dat.

Wilma van der Wijngaard

JIM

Wilma is al zes jaar JIM van Bodyl. Toen ze gevraagd werd, had ze geen idee waar ze aan begon! Maar wat is ze blij dat ze het mag doen. Bodyl en Wilma hebben met z’n tweeën in de krant gestaan en zijn op tv geweest. Bang is ze niet en ze zegt wat ze vindt. Vanaf het begin denkt en doet ze mee met stichting JIM. Ook tijdens trainingen is Wilma een veel geziene gast.

Carmen Medema

JIM

Carmen is vrijwilliger geworden omdat zij het concept JIM een warm hart toedraagt.
Ze vindt het erg leuk om haar visie te kunnen delen en anderen er weer mee te helpen. Ze haalt zelf ook heel veel positieve energie uit haar bijdrage aan de trainingen.

Janet van Bavel

Vrijwilliger

Vele jaren lang therapeut en manager in de jeugdzorg, nu is Janet bij ons op vrijwillige basis meedenker en adviseur op tal van gebieden (zoals onderzoek, aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld, JIM en veiligheid).

Sabine van Pareren

Vrijwilliger

Sabine is al een langere tijd JIM van haar neefje. Dat werkte goed en zorgde er al snel voor dat ook haar andere neefje én nichtje bij Sabine aanklopten en haar als JIM vroegen.

Jordi Baars

Jordi Baars

Jongere

Jordi (2006) is de trotste zoon van Miranda. Hij durft inmiddels ook zijn verhaal te vertellen over de uithuisplaatsing en hoe JIM hem en zijn moeder nu helpt. Hij weet als geen ander wat een kind mist als hij niet thuis kan wonen. Jordi heeft ook veel hulp van de straat coaches waar hij andere jongere vertelt over de JIM.

Miranda Teeuwsen

Miranda Teeuwsen

Moeder

Miranda weet hoe het is als je kind uithuisgeplaatst is en hoe machteloos je je dan kunt voelen. Als mens, maar vooral ook als moeder van je kind. Miranda vindt dat alle gezinnen recht hebben op een JIM, omdat dit beter is voor het kind én de ouder. Ze steekt deze mening niet onder stoelen of banken en draagt daarom met liefde een steentje bij aan de JIMbeweging.

Inas Laith

JIM

Inas is een JIM die we al vanaf 2014 kennen. Ze is nog steeds betrokken en vertelt professionals over hoe zij een meisje van de straat wist te krijgen. Een meisje dat in niemand meer vertrouwen had, maar alleen nog met Inas wilde praten. In trainingen kun je Inas tegenkomen en al je vragen aan haar stellen.

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht van JIMwerkt zijn Paul van der Linden, Isabelle Diks en Arjan van Liere. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten.

Volg JIMwerkt

Contact

info@jimwerkt.nl
Arnhemseweg 6
Kamer 2.14
3817 CH Amersfoort

Circulaire Zorg

Circulaire Zorg is de basis
van de JIMaanpak.